ונהפוך הוא
  אדר ב' תש"ס   
נתונות 10 מטבעות המסודרות במשולש העומד על בסיסו.
בהזזת 3 מטבעות בלבד הבא את המטבעות להיות מסודרות במשולש העומד על ראשו.