כוכב ראשון
  אדר א' תש"ס    

מחומש הקסם שלפניך מכיל מספרים ראשוניים בלבד.
השלם אותו.
במחומש קסם כל 10 המספרים שבקודקודים, שונים זה מזה,
וסכום המספרים בכל אחת מהצלעות - שווה.

מהו המספר המתקבל בקודקוד המסומן בחץ?


תשובה: