ביד חזקה
  תשרי תש"ס   
במספר הדו ספרתי שבידי אני מחזיק בחזקה
עניין רב לי בו שכן מכפלת ספרותיו גדולה ב-1 מסכום ספרותיו.
מה בידי?


תשובה: