הפוך בה והפוך בה
  אלול תשנ"ט   
מפחיתים ממספר תלת ספרתי, את המספר המורכב מאותן ספרות אך בסדר הפוך,
והתוצאה: הפלא ופלא! מספר תלת ספרתי שלו בדיוק אותן 3 ספרות.
מהו המספר?


תשובה: