על הסכין ועל המשקל
  אב תשנ"ט   
כמות המים באבטיח היא %95 ממשקלו.
יבשו את האבטיח, כך שהוא מכיל %90 מים בלבד.
באיזה אחוז פחת משקל האבטיח?תשובה: