כל ישראל חברים
  תמוז תשנ"ט   

ארבעת הידידים אבנר ברוך גדעון ודן עומדים במעגל ומתווכחים בלהט.

זה שהצביע "אחדות" (לא גדעון ולא דן) עומד בין זה שהצביע "אחד ומיוחד" לבין ברוך. נאמן מפלגת "העם המאוחד" עומד בין זה שהצביע "האיחוד היחודי" לבין גדעון אז למי הצביע כל אחד מהם?

אתה הבנת את זה ברוך ???

אבנר:
ברוך:  
גדעון:  
דן: