ציונים בהסטוריה
  סיון תשנ"ט   

מיכל , מירב , אושרית ויפעת ישבו להן בהפסקה לאחר שעור הסטוריה
והשוו את ציוניהן במבחן בדרך מוזרה למדי.
להלן הדו-שיח ביניהן:
יפעת לאחת הבנות : ציוני גבוה משלך בציון אחד.
בת אחרת לחברתה : ציוני גבוה משלך בשני ציונים.
בת לחברתה : ציוני גבוה משלך בשלושה ציונים.
בת לחברתה : ציוני גבוה משלך בארבעה ציונים.
בת לחברתה : ציוני גבוה משלך בחמישה ציונים.
בת לחברתה : ציוני גבוה משלך בשישה ציונים.
ידוע שסכום הציונים שלהן הוא 27.

מהו ציונה של יפעת ???


תשובה: