נ"א לחגוג
  אייר תשנ"ט   
הוכח כי בכל בחירה של 51 מספרים שונים מתוך המספרים 1-100
א. יש שניים מתוכם הזרים זה לזה

ב. יש שניים מתוכם שאחד מהם מחלק את חברו