ונהפוך הוא
  אדר תשנ"ט   
א ב ג ד
         X
4
-------------
ד ג ב א


זו לא בדיחה
צא מתוך ההפכה
ואם המח לא בגד
תן ערכו של אבגד.        X
4
____________________________