הרבה ארבה
  שבט תשנ"ט   
        +
     
____________________________

     
ש ת י ם +
ש ת י ם
----------
א ר ב ע


מצא את הערך המקסימלי של ארבע.