עת נעילה
מר דייקני חובב קריאה, איננו מחמיץ להיט ספרותי.
אמש, הגיע דייקני לחנות הספרים בדיוק בשעת סגירת החנות, ומצא כי הקופה כבר סגורה, אך לא אחד כדייקני, ייכנע לקטנות מעין אלו.
והנה הדו שיח שהתפתח בין דייקני ליגאל מוכר הספרים:
יגאל: אחרת הפעם, מר דייקני. הקופה כבר סגורה.
דייקני: מה אעשה? השעה בדיוק 7:00.
יגאל: אמכור לך ספר בתנאי שתשלם במזומן. לא אוכל לתת לך עודף.
דייקני: אנא, יגאל, הבא גאולה לעולם. אשלם לך בכל מעותי, לא אשאיר בידי מאומה, ולו מטבע אחת.
יגאל: על המדף 3 ספרים חדשים, אותם, בודאי, עדיין לא קראת. הימני מחירו 76 שקלים, האמצעי מחירו 78 שקלים והשמאלי הוא היקר - מחירו 83 שקלים.
דייקני: ומה באשר לתכנים? מי ומי המחברים? קונים לפי מחירים?
תוך כדי השיחה הריק דייקני את תכולת ארנקו - 10 מטבעות בסך הכל. (בארצנו הקטנה כידוע יש מטבעות של 1 שקל, 5 שקלים ו-10 שקלים) יגאל, אשר על הגאולה ועל התמורה - סופר ומונה.
יגאל: דייקני אין לך ברירה, בחר בזה, שמו גם מתאים - "עת נעילה".

מהו השער של "עת נעילה"?