האם אפשר לרבע את המעגל
מצא את הריבוע המכסימלי, כך שיהיה אפשר לרבע את המעגל בתרגיל החיבור (לאותיות שונות ספרות שונות).

מ ע ג ל
מ ע ג ל x
מ ע ג ל
ר ב ו ע