הצד השני של המטבע


חבורה של אספני מטבעות , פחות מחמישה עשר מספרם ,התאגדה להצגת תערוכה משותפת. לצורך העניין תרם כל אספן מטבעות כמספר האספנים. האוסף היקר והנדיר שהצטבר, אוחסן במזוודת כספות עתירת מפתחות. כל אחד מן האספנים הופקד לשמור על המזוודה לפרק זמן קצוב. ביום התערוכה נפתחה המזוודה, והנה אבוי, רק שתי מטבעות נותרו בה לפליטה. צוות החקירה המיוחד שהורכב לצורך העניין, חקר בחקירה צולבת כל אחד מן האספנים.

ואלו הטיעונים שנשמעו:
אספן מספר 1: שלושה גנבים התקיפו אותי, גזלו את המטבעות, חלקו אותן שווה בשווה בין שלושתם, והותירו לפליטה שתי מטבעות.
אספן מספר 2: ארבעה אנשים חמושים בנשק קל, אסרו אותי, גזלו את כל המטבעות פרט לשתיים הנותרות, ומול עיניי חלקו את הגזלה שווה בשווה.
אספן מספר 3: חמישה גברתנים, רעולי פנים, תת מקלע בידיהם, כפתו אותי, גזלו את המטבעות החסרות, וחילקו אותן שווה בשווה ביניהם.

תקצר היריעה מלהמשיך ולתאר את תיאורי הגניבות שנישאו בפיהם של כל אחד מהאספנים בסדר עולה כפי שתואר, באופן שהאספן ה- iי טוען כי i+2 אנשי קומנדו בממדי ענק, גזלו את המטבעות החסרות וחילקו שווה בשווה בין כולם, והותירו לפליטה שתי מטבעות. ואתה אמור נא: מיהו האספן דובר האמת?


תשובה: