ללא הרמת יד
צייר מעגל ומרכזו במשיכת קולמוס אחת
(ללא הרמת העט מן הנייר).