קוביית הקסם
בכל אחד משמונת קדקודיה של קובייה עומד מספר שונה מ-1 ועד 8, באופן שסכום הספרות בכל דופן שווה.
מהו הסכום השווה? תן סידור אפשרי.


תשובה: