סופרים כבשים
באחת מן האנציקלופדיות מצאתי את החידה המסקרנת הבאה: "שים 15 כבשים ב- 4 מכלאות, כך שיהיו בכל מכלאה אותו מספר של כבשים." שום תשובה לא צורפה לשאלה המוזרה, והחלטתי לפיכך לחקור אותה מעט. היות ומדובר פה בכבשים ולא בתפוחים, פניתי לאיכרים וותיקים, כדי לשמוע את הצעותיהם לפתרון. הראשון שבהם ציין כי אם נשים את המכלאות אחת בתוך השנייה, ונמקם אחר כך את כל הכבשים במכלאה הפנימית, נקבל מספר שווה של כבשים בכל מכלאה. התנגדתי להצעה זו, משום שבעצם כל הכבשים נמצאים במכלאה הפנימית, ויתר המכלאות פשוט מיותרות. האיכר השני אמר כי אם נשים ארבע כבשים בשלוש מכלאות, ואת שלושת הכבשים הנותרים במכלאה האחרונה, ואם תמליט אחת הכבשים במהלך הלילה, נקבל בבוקר אותו מספר של כבשים בכל מכלאה. גם הצעה זו לא התקבלה משום מה על דעתי… האיכר השלישי, פרקטי ונמרץ, אמר: "יש אצלי ארבע מכלאות מוכנות, ועדר קטן מן המוכן, בוא עימי, והראה לך איך לבצע את המשימה. בתמונה נראה ידיד האיכר, כשהוא עומד הכן לבצע את המשימה. כיצד עשה זאת?