בעקבות הארבעהמצא ריבוע של מספר טבעי
שהוא מכפלה של ארבעה מספרים
אי זוגיים עוקבים!

תשובה: