חמשולש
לפניך עבודת מניה של ממש :
מהו מספר המשולשים שבמחומש ?
גלויים ונסתרים הפוכים וישרים.
כל הממעיט הרי זה מטופש!


תשובה: