זמן אמת
אמין דובר אמת רק בימי שני, שלישי, רביעי וחמישי. בשאר הימים הוא משקר.
אמיתי אחיו, טיפוס אחר לגמרי, הוא דווקא דובר אמת בימי ראשון, שני, שישי ושבת, ומשקר בשאר הימים.
טיפוסים שונים ככל שיהיו, היום אמרו שניהם כאחד:
"אתמול שיקרתי".


תשובה: