אז או זז
בתרגיל שלפניך האות ז מציינת ספרה זוגית והאות א - ספרה אי זוגית.
פענח את התרגיל!!

א ז א
X
ז א ז
ז ז ז ז
א א א
ז ז ז א
ז א א א א א
X