שנה טובה

השנה העברית בה אנו נמצאים היא ה'תשס"ב, ובספרות 5762.
בעוד 13 שנה, ב-5775 תהיה שנה עברית פלינדרומית.
השנה הלועזית הנוכחית היא 2002, שהיא שנה לועזית פלינדרומית.
מתי בעבר היו השנה העברית
וגם השנה הלועזית שנים פלינדרומית כאחת ?
כתוב את השנים הלועזיות מהמוקדמת למאוחרת.

הערה: השנה העברית אינה חופפת לשנה הלועזית. לכן במקביל
לשנת 2000, למשל, חלו השנים העבריות 5760 ו-5761.

בשנת :  
ובשנת :
ובשנת :