שלום שלום
בערב יום הבחירות ארגנה משפחת רעם כינוס תמיכה באחד המועמדים. כאשר הגיעו המוזמנים-
ארבעה זוגות במספר - דרשו המשתתפים זה בשלומו של זה, לפי הכללים הבאים:
איש לא שאל בשלום זוגתו, ופרט לגברת רעם, כל אחד מן המשתתפים שאל בשלומם של מספר
שונה של אנשים. מי שדרשו בשלומו שאל גם הוא בשלום הדורש.
כמה אנשים ברכה גברת רעם לשלום?


תשובה: