ספרות וריבועים
כפי שרואים, משובצים בטבלה הריבועית כל 9 הספרות, כך שהמספר הכתוב בשורה השניה כפול מזה שבשורה הראשונה, והמספר בשורה התחתונה הוא פי שלושה מזה הכתוב בשורה הראשונה , ישנם עוד שלושה סידורים של 9 הספרות ! המקיימים אותם תנאים.
מצא אותם