מסתרי ה-11
מצא את המספר הגדול ביותר בן 9 ספרות שונות, המתחלק ב- 11 ללא שארית. התוכל למצוא גם את המספר הקטן ביותר בן 9 ספרות שונות המתחלק ב- 11?
הנה, למשל, המספר 896743012 הוא דוגמה למספר בן 9 ספרות שונות, המתחלק ב- 11, אך מספר זה אינו הגדול ביותר ואף לא הקטן ביותר בעל התכונה המבוקשת.

המספר הגדול ביותר :
המספר הקטן ביותר :