חידת המאה
שרון הגאון /הגה רעיון.
הוא רוצה לחבר תרגיל / אך משהו מיוחד, לא רגיל.
חשב וחשב לילות וימים/ ולבסוף חיבר תרגיל עם כל המספרים.
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש/ תשע, שמונה, שבע וגם שש.
לאחר שכתב את התרגיל / הלך לישון בשמחה וגיל.
אך בלילה בא שד נורא ומגעיל / והרס לשרון את התרגיל.
העלים את כל המספרים / והשאיר את הריבועים חלולים.
עזרו מהר והשלימו את החסר / לפני ששרון יתעורר.

+
+
1 0 0
X1 X2
+ X3 X4
X5 X6
X7 X8
+ X9
1 0 0