כפל מושלם
מצאו את הפתרון האפשרי היחיד:

4
X
3
6 3
7
3