בטל בשישים
מצאו את הפתרון האפשרי היחיד

Y T R O F
N E T +
N E T
Y T X I S


+