חלוקה נכונה
מצאו את הפתרון האפשרי היחיד לתרגיל החילוק הבא:

 
8       7  
3
6