הגונב מגנב - פתור?
שלושה גנבים בתום יום "עבודה"
עם שללם הסתתרו במערה אבודה
כל אחד את כספו ספר ומנה
ואז ל"עובדים" - הן מתוקה השינה
(במיוחד לאחר יום מוצלח לעילא -
מספר מטבעות הזהב מעל מאה עלה!)
אך באמצע הלילה בדיוק באחת
התעורר הראשון - וללא חת
לקח לו חצי משלל הגנב השני
וגם חצי מן השלישי שהרי "אם אין אני"...
שעה אחר כך כאשר הראשון
על יצועו נשכב וחזר לו לישון
התעורר השני את ידיו לא טמן
וחיש מהר בטרם יחלוף לו הזמן
משני צרורות חבריו לקח חצי מהתכולה
ואז על יצועו חזר ועלה
עוד שעה חלפה - ניחשתם נכונה
השלישי חצי מבספי חברו לו מנה.
הגיע הבוקר, השמש להם זרחה
וכל אחד התבונן בצרור בו זכה
והנה "הצדק ניצח" - התברר
כל אחד קיבל - לא פחות ולא יותר
את מספר מטבעות הזהב שהביא
כמה בדיוק? מי ידע, מי נביא?
כדי לאפשר את פתרון החידה
נוסיף עוד פיסה אחת של מידע
באמתחת כל אחד ואחד
לא היו יותר משישים מטבעות בבת אחת.

כמה מטבעות היו לכל אחד מהגנבים?
לגנב הראשון: לגנב השני: לגנב השלישי: