מדד בשעלו חלב
בעיה קשה ניצבת בפני ג'ון החלבן:
שתי גבירות נכבדות מבקשות לקנות ממנו 2 ליטרים
של חלב כל אחת. לאחת מהגבירות כלי שתכולתו
חמישה ליטרים ,ולשניה כלי בן ארבעה ליטרים.
ברשותו של ג'ון 2 כדים מלאים, שתכולת כל אחד
מהם עשרה ליטרים בדיוק. כיצד ימדוד שני ליטרים
לכל אחת מהנשים מבלי לאבד חלב?