מעלות קרדאנו

נצל את מעלותיך וכושר היצירתיות שלך , חתוך את המלבן מסדר 8*9 לשני חלקים שיצרו יחדיו מלבן מסדר 6*12