איסתרא בלגינא?
אחת מתוך 9 החביות הסגורות שלפניך הנראות זהות, מכילה מטבע זהב, השאר ריקות.
איך תוכל בשתי שקילות מאזניים בלבד, לאתר את החבית הנבחרת?