חפים מחפיפה... [2]
נתון משולש שווה שוקיים שצלעותיו 29, 29 ו- 40.
מצא משולש שווה שוקיים שאינו חופף לו, שגם צלעותיו מספרים שלמים והוא שווה בשטחו ובהיקפו למשולש המקורי.