חפים מחפיפה...
שני משולשים שווים בשתי צלעות ובשלוש זוויות ובכל זאת אינם חופפים.
היתכן?