את עיניך פקח
כושי כלב קט
נשאר אתה לבד
את עיניך פקח
את אוזניך פתח
לשמור על ביתי
לשמור על חצרי
בא שועל גדול
לטרוף התרנגול
אך כושי נבח
והשועל ברח...

ובחצרו של האיכר שישה תאים שווים בגודלם ובצורתם, המורכבים מ- 13 מחיצות עץ זהות, ובכל אחד מהם תרנוגלת יפת כרבולת:התרנגולות לא נפגעו חלילה, רק מחיצת עץ אחת נרמסה כליל בידי השועל.
ואתה הקורא: את עיניך פקח, ואת אוזניך פתח ואמור נא כיצד ניתן לסדר מחדש את 12 המחיצות הנותרות, כך ששוב ייווצרו