קר...
מדי המעלות לפי צלסיוס ולפי פרנהייט מצביעים על אותה מעלה. סימן שהטמפרטורה היא...

תשובה: