אפיריון עשה לו
אפריון הנצרים שלפניך, עבודת מחשבת סינית, מיועדת לימות הגשמים ולימות החמה.
האפיריון מורכב כך שבבוא הגשם הוא ייסגר לקופסא אטומה,
אשר תגן על היושבת הנכבדה ועל הקימונו שלה העשוי משי טהור.
אתה, הקורא הנכבד, מתבקש לחתוך את האפיריון למספר מינימלי של חלקים, כך שניתן יהיה ליצור מן החלקים ריבוע שלם.