הצדק תמיד מנצח, ובגדול!
על הפלקט מאיר העיניים של מפלגת "הצדק" חקוק:

צ ד ק
+
ת מ י ד
מ נ צ ח


כמה "גדול" יכול להיות המנצח בתרגיל החיבור?


תשובה: