הספרה החסרה
בתרגיל הכפל שלפניך אותיות שונות מציינות ספרות שונות, ואותיות שוות ספרות שוות.
מאחורי המעוינים מסתתרות ספרות.
מהי הספרה החסרה בתרגיל?


תשובה: