תאריכים נעלמים
שתי הקוביות שלפניכם ניצבות על שולחנו המהודר של המנהל ומאפשרות לו, על ידי סידורן בצורה נאותה, לציין את תאריך היום בחודש: 01, 02, 03,... 30, 31
אילו ספרות נמצאות בפאות המוסתרות בכל קוביה?על הקוביה הימנית יופיעו הספרות:      

ועל הקוביה השמאלית יופיעו הספרות: