סוגרים חשבון
לכל אחת מהשאלות הבאות יש תשובה נכונה יחידה. מהי ?

1. השאלה הראשונה שהתשובה לה היא B היא שאלה:

              

2. שתי השאלות העוקבות היחידות, שלהן אותה תשובה הן:

              

3. השאלה האחרונה שהתשובה לה היא כתשובה לשאלה זו, היא שאלה:

              

4. מספר השאלות שהתשובה להן היא A, הוא:

              

5. התשובה לשאלה זו, היא כתשובה לשאלה:

              

6. מספר השאלות שהתשובה להן היא A, שווה למספר השאלות שהתשובה להן היא:

              

7.המרחק האלפבתי בין התשובה לשאלה זו לבין התשובה לשאלה הבאה הוא:

              

8. מספר השאלות שהתשובה להן היא E או A הוא :

              

9. מספר השאלות שהתשובה להן היא B, C או D הוא:

              

10. התשובה לשאלה זו היא: