שש עשרים ומאה, מה דינה?
6 2 1
    
      
        
6    2   1