חזקה על 3...
הוכח כי לכל n - ספרת העשרות של המספר 3n היא זוגית!