שבעה מי יודע?
סדר את המספרים 1-7 בשורה כך שיתקיימו שני התנאים הבאים א. סכום כל שני מספרים סמוכים הוא חזקה (עם מעריך גדול מ-1). ב. מתקבלים כל המרחקים מ-1 ועד 6, בין שני שכנים.