לך אל הנמלה עצל
נמלה יושבת בקדקוד קובייה שצלעה 1.
עליה להגיע לקדקוד הנגדי של הקובייה בדרך הקצרה ביותר.
היא אינה יכולה, כמובן, לחדור לפנים הקובייה.
מה אורכה של הדרך הקצרה?