הצדק תמיד מנצח, ובגדול!
לפניך משולש שווה צלעות.
עליך לחתוך אותו לחמישה חלקים, ומן החלקים להרכיב שני משולשים שווי צלעות, ואחר כך שלושה משולשים שווי צלעות.