מחולק
בתרגיל החילוק שלפניך נמחקו רוב הספרות, ורק שתיים נותרו לפליטה...
שחזר את התרגיל המחוק:

  8  
                  
     
   
   
     
     
1