אל יתהלל חוגר כמפתח


יפתח: "אינני מצליח לפתוח את המנעול של אופניי."
שאול: "זהו מנעול צירופים. מה הבעיה?"
יפתח: "אני לא זוכר את הצירוף בדיוק... ברור לי שהוא מורכב מן הספרות 1, 2, 3, 4 ו-5 וכן נדמה לי שהמספר שהתקבל מתחלק ב-11"
שאול: "זכרונך בוגד בך!"

האמנם?!