מעגלי צדק
עשרה עצי אגוזים שתולים בגינת הכיכר.
העבר שלושה מעגלים בתוך העיגול כך שיפרידו את התחום המעגלי לעשרה תחומים שכל אחד מהם מכיל עץ אחד בדיוק .