ככוכבי השמים לרוב
בתרגיל הכפל שלפניך מצא את הספרות המוחלפות בכוכבים, אם ידוע כי ערך כל כוכב הוא לפחות 6.